gradac panorama 304x200
Gradac
Općinu Gradac je najjužnija općina Splitsko-dalmatinske županije. Vidljivi su znaci ilirskih naseobina na ovom prostoru. Gradac je danas turističko naselje.