Sve o dozvolama za snimanje

Sve o dozvolama za snimanje

Dozvole za snimanje

SNIMANJE NA POMORSKOM DOBRU (obale, plaže…)

Dozvolu za snimanje komercijalnog programa i reklamiranja na pomorskom dobru dodjeljuje nadležna jedinica lokalne samouprave temeljem Plana upravljanja pomorskim dobrom.

Splitsko – dalmatinska županija je kreirala zasebnu web platformu „Pomorsko je dobro“ kojom se omogućuje transparentnije i učinkovitije upravljanje, ali i korištenje pomorskog dobra u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

U web platformu je integriran i informacijski sustav (direktan pristup https://adria-gis.com/pupd/) , koji daje mogućnost jednostavnijeg pregleda svih podataka o pomorskom dobru, poput planova upravljanja pomorskim dobrom, dozvola, koncesija, granica pomorskog dobra i lučkih područja na području Splitsko – dalmatinske županije.

Za sve upite vezan za izdavanje dozvola za snimanja na pomorskom dobru možete kontaktirati Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko – dalmatinske županije putem elektroničke pošte info@filmingindalmatia.hr.

 

SNIMANJE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA U SPLITSKO- DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

Javna ustanova More i krš  može dati koncesijsko odobrenje pravnim ili fizičkim osobama na vrijeme do pet godina za gospodarsko korištenje prirodnih dobara i/ili obavljanje drugih dopuštenih djelatnosti na zaštićenom području i speleološkom objektu kojima upravljaju pa tako i za djelatnost snimanja i fotografiranja u zaštićenim područjima (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) čl. 188).

Iznimka je ako se radi o pomorskom dobru te šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu RH, kada javna ustanova ne može dati koncesijsko odobrenje.

Pravne i fizičke osobe moraju biti registrirane za obavljanje djelatnosti tj za fotografiranje i snimanje.

Koncesijsko odobrenje može se dati neposredno na zahtjev:

za obavljanje jednokratnih djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana na godišnjoj razini,
vlasniku i/ili nositelju prava na zemljištu na kojemu se nalazi ulaz/izlaz speleološkog objekta,
vlasniku i/ili nositelju prava na nekretnini unutar zaštićenog područja.

Koncesijska naknada za obavljanje gospodarskih djelatnosti u zaštićenim područjima propisana je Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja.

Javna ustanova More i krš

Email: info@moreikrs.hr

 

KAKO I GDJE PREDATI ZAHTJEV ZA SNIMANJE?

Zahtjev za snimanje i/ili fotografiranje na području Splitsko-dalmatinske županije tražitelj je dužan podnijeti najkasnije 30 dana prije početka snimanja i/ili fotografiranja HAVC-u.

Zahtjev mora sadržavati sljedeće:

 • Puni naziv, adresu i kontakt odgovorne fizičke ili pravne osobe koja planira snimanje i/ili fotografiranje
 • Razlog i cilj snimanja
 • Sažetak scenarija
 • Popis osoba u timu (ime i prezime, OIB ili broj putovnice)
 • Planirani datum dolaska i vrijeme snimanja i/ili fotografiranja
 • Marku i registracijsku oznaku vozila ukoliko tražitelj planira ulazak na mjesto gdje je zatvoren za javni promet ili se nalazi u zoni stroge zaštite
 • Datum i potpis odgovorne osobe

Ovaj dokument namijenjen je isključivo lokalnim administrativnim potrebama i ne predstavlja odobrenje za snimanje.

Za bilo koju dozvolu za snimanje možda ćete se trebati udružiti  sa lokalnom tvrtkom za proizvodnju i distribuciju filmova.
Znanje lokalne tvrtke o pravilima i postupcima snimanja će uvelike smanjiti vrijeme provedeno na pripremi i provedbi vašeg projekta.

Popis tvrtki za proizvodnju potražite u našem imeniku.

Poticaji za snimanje

Financijski poticaj za međunarodne i lokalne filmske i televizijske produkcije koje snimaju u Hrvatskoj je povrat od 25 % od ukupnog iznosa opravdanih troškova učinjenih u RH. Produkcije koje snimaju u područjima ispodprosječnog razvoja imaju pravo na dodatnih 5 %

Za koje kategorije možete zatražiti poticaje?

 • Igrani filmovi
 • Dokumentarni filmovi
 • Animirani filmovi
 • Televizijski filmovi i TV-serije

Povrat se ne odnosi na reklame, reality televiziju, zabavne emisije i sapunice.

Više o poticajima za snimanje saznajte na https://filmingincroatia.hr/hr/program-poticaja/.