100 304x200
Pučišća
Pučišća su mjesto na otoku Braču, od davnina poznata po kameno klesarskoj kulturi. Tradicija kamenarstva se nastavlja i do dan danas u klesarskoj školi u Pučišćima koju turisti rado posjećuju i razgledavaju radove učenika.