Opcina Selca 6 304x200
Selca
Selca su naselje na otoku Braču. U Selcima se nalazi spomenik Lavu Nikolajeviču Tolstoju, prvi u svijetu, jer je podignut malo poslije piščeve smrti. Mjesna župna crkva Krista Kralja je sa svojih 45 metara najviša crkva na dalmatinskim otocima.