Stari Grad slike sa snimanja 2 6 of 53 1920x1079 304x200
Stari Grad
Stari Grad na otoku Hvaru je najstariji i u Hrvatskoj najdugovječniji grad koji 2023. godine slavi svoj 2407. rođendan. Ima mnogo arheoloških lokaliteta i sakralnih spomenika, a među poznatijim je Tvrdalj – renesansni dvorac, kojeg je dao sagraditi u XVI. stoljeću Petar Hektorović.