Supetar 304x200
Supetar
Supetar je najveće naselje na otoku Braču te gospodarsko, kulturno i turističko središte otoka. Naselje se pod imenom Supetar prvi put spominje 1423. godine, a ime je dobilo po Svetom Petru.