SUTIVAN 304x200
Sutivan
Sutivan je zasigurno jedna od najmanjih hrvatskih općina, smještena na otoku Braču – nasuprot Splita. Od znamenitosti poznata je crkvica sv. Ivana iz 6. stoljeća, kula Marijanović iz 17 stoljeća, te ostaci antičkog brodoloma u moru.