Omis 304x200
Grad Omiš
Omiš je grad u Dalmaciji, koji se nalazi na ušću rijeke Cetine u Jadransko more. Postoji još od davne antike, a u Srednjem vijeku bili su uspješni omiški gusari koji su koristili brodove na vesla. Središte je omiškog primorja i popularan turistički grad.