SALONA obala shutterstock 1498996829 min 1536x1023 1 304x200
Grad Solin
Grad Solin je najveći arheološki park u Hrvatskoj, poznatiji i kao glavni grad nekadašnje rimske provincije u Dalmaciji. Zidine s kulama i vratima, forum s hramovima, amfiteatar, groblja sa salonitanskim mučenicima (Manastirine, Kapljuč, Marusinac), živi su svjedoci impozantnosti nekadašnje Salone.