Mamma Mia 2: Dozvole za snimanje 

Kakvu proceduru je prošla ekipa filma Mamma Mia 2 prije dobivanja dozvole za snimanje, a isto vrijedi i za sve filmaše, saznajte u nastavku:

  • Ako ste strani državljanin i želite snimati u Hrvatskoj možete to ostvariti na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili temeljem potvrde o prijavi rada.

Sukladno odredbama Zakona o audiovizualnim djelatnostima NN 61/2018, sve produkcije snimljene u Hrvatskoj dužne su snimanje prijaviti Hrvatskom audiovizualnom centru najkasnije u roku od 8 (osam) dana prije početka snimanja audiovizualnog djela, odnosno najkasnije u roku od 3 (tri) dana prije početka snimanja promidžbenog videospota. Ovisno o potrebama snimanja, koraci koje je potrebno razmotriti tiču se lokacijskih dozvola, dozvole za snimanje bespilotnom letjelicom (dronom), snimanja na pomorskom dobru, već spomenute radne dozvole za strane državljane, vize te carinskih propisa posebice zbog privremenog uvoza profesionalne opreme.

Sukladno potrebama snimanja na otocima, posebno je važno ishoditi koncesijske dozvole za snimanje na pomorskom dobru. Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/2004, 63/2008, 133/2013, 63/2014) propisuju se djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, postupak davanja koncesijskog odobrenja i visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja, između ostalih i snimanje na pomorskom dobru. Zahtjev se podnosi nadležnom Vijeću za davanje koncesijskog odobrenja putem grada/općine.

Svojim uslugama i znanjima o pravilima i procedurama snimanja na području Dalmacije možemo vam uvelike pomoći u pripremi i provedbi vašeg projekta te vas povezati sa lokalnim produkcijskim kompanijama stoga nam se obratite s povjerenjem za sva pitanja.

Korisni linkovi:

– E aplikacija za odobrenje snimanja iz zraka (link https://snimanje-iz-zraka.dgu.hr/

– Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i zahtjev za odobrenje   https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_03_36_916.html

– Prije početka snimanja producent je obvezan dostaviti  Hrvatskom audiovizualnom centru (HAVC), najkasnije 8 dana prije početka snimanja.

– Informacije o  dozvoli za boravak i rad, potvrda o prijavi rada i obrazac za prijavu dostupni su na stranici .https://mup.gov.hr/

– Više podrobnih informacija o viznom sustavu potražite na mrežnim stranicama .https://mvep.gov.hr/informacije-za-gradjane-244593/konzularne-informacije-22730/vize-22733/pregled-viznog-sustava/22853

– carinska uprava: .https://carina.gov.hr/

– unos profesionalne opreme na carinsko područje Republike Hrvatske temeljem obrasca ATA karnet koji izdaje .https://www.hgk.hr/ata-karnet